Ochrana osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

 

Jsme společnost COLORTON s.r.o.,  se sídlem Tovární 196, 386 01 Strakonice,  IČO 28101928, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C,   vložka 17245 

Provozujeme e-shop na webových stránkách www.hobbystore.cz

Pro poskytování prodeje zboží provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

I.                Zpracování osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon.

Z jakého důvodu?

 Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

 Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat po dobu vyřizování objednávky a desátý den po vypršení práva zákazníka na odstoupení od smlouvy v zákonné době (tj. 24 od převzetí zboží) nebo 24 dnů po nepřevzetí / stornu objednávky dojde k jejich automatickému vymazání.

 

 1. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail

 Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací.

               Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje jsou v databázi on-line obchodu uchovávány a zpracovávány po dobu zpracovávání objednávky a desátý den po vypršení práva zákazníka na odstoupení od smlouvy v zákonné době (tj. 24 dnů od převzetí zboží) nebo 24 dnů po nepřevzetí / stornu objednávky dojde k jejich automatickému vymazání. Pokud kupující odsouhlasí založení a vedení osobního účtu v on-line obchodu, tak jsou jeho osobní údaje uchovávány po dobu trvání souhlasu.

Osobní údaje jsou dále uchovávány a zpracovávány v ekonomickém systému prodávajícího

 • po dobu 10 let od konce zdaňovacího období z právního důvodu uchování daňových dokladů podle zákon 235/2004 Sb v platném znění – zákon o DPH
 • po dobu až 15 let ode dne nákupu z právního důvodu možnosti realizace smluvních záručních podmínek podle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanský zákoník)
 • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 563/1991 Sb. v platném znění – zákon o účetnictví – povinnost vystavení řádných daňových dokladů s údaji předepsanými zákonem z důvodu splnění kupní smlouvy
 • zpracovávány na základě právního důvodu podle zákona 586/1992 Sb. v platném znění – zákon o dani z příjmu – splnění daňové povinnosti na základě řádně vystavených daňových dokladů vystavených z důvodu splnění kupní smlouvy

 

 1. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

               Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

               Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

1rok/let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@colorton.cz

II.              Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

 • Osobní údaje kupujícího (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, email) mohou být prodávajícím předány výhradně provozovateli e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395) a dále dopravci (aby věděl komu a kam objednané zboží dopravit) jako zpracovateli osobních údajů na základě právního důvodu (splnění kupní smlouvy uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění). Kromě dopravců nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám. Prodávající se zavazuje předat osobní údaje kupujícího pouze takovým dalším dopravcům - zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné technické a organizační opatření, aby byla zajištěna maximální ochrana poskytnutých osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie 

 

Co byste dál měli vědět?

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. 

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@colorton.cz, nebo zavolejte na tel. č. 775 185 985.

III.            Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Používané soubory cookies:

Zdroj

Cookies

Účel, typ

Doba trvání

Google Ads

_gads

Marketingové

13 hodin

Google Analytics

_gac_

Analitické

90 dnů

 

_ga

Analitické

2 roky

_gid

Analitické

1 den

_gat

Analitické

1 minuta

_gcl

Analitické

90 dnů

Facebook

_fbc

Marketingové

3 měsíce

 

_fbp

Marketingové

3 měsíce

Seznam (sklik,zboží)

Sid

Marketingové

1 měsíc

 

udid

Marketingové

1 měsíc

 

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. 

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

IV.           Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.