Jak kompostovat?

PROČ A JAK SPRÁVNĚ KOMPOSTOVAT ?

Důvodů pro založení domácího kompostu je několik. Nejprozaičtějším a nejčastějším je samozřejmě získání kvalitního a levného hnojiva pro zahrádky. V určité formě má u nás takový domácí kompost většina rodinných domků. Existuje však také “ekologický” důvod pro kompostování organického odpadu. Tzv. bioodpad (rostlinné a živočišné zbytky) tvoří cca. 30% běžného směsného domovního odpadu. Vytříděním a kompostováním této části odpadu omezíme o jednu třetinu množství odpadu, které musí být uloženo na skládku či spáleno ve spalovně. Šetříme tak naši kapsu (platíme méně za odvoz odpadu) i životní prostředí: spotřebuje se méně energie a vznikne podstatně méně škodlivých látek než při skládkování či spalování odpadu.

CO VŠE JE MOŽNÉ KOMPOSTOVAT ?

 • posekaná tráva, listí, drnové řezy, větvičky
 • ovocné a zeleninové odpady
 • kávové a čajové zbytky
 • mléčné produkty
 • novinový papír, lepenka, papír. ručníky
 • třísky, piliny, hobliny, kůra
 • trus hospodářských zvířat
 • popel ze dřeva
 • skořápky z ořechů

CO DO KOMPOSTU NEPATŘÍ ?

 • kosti, odřezky masa, tuky
 • chemicky ošetřené materiály
 • rostliny napadené chorobami
 • slupky z tropického ovoce, pecky
 • popel z uhlí, cigaret
 • časopisy
 • oddenková plevel
 • plasty, kovy, sklo, kameny

JAK ZALOŽIT KOMPOST ?

Kompost můžete založit na kterémkoliv místě zahrady. Je však nutné dodržet několik zásad:

 • zajistit kontakt kompostu s půdou pod ním, aby k němu měly přístup půdní organismy, které pomáhají při rozkladu organických materiálů.
 • kompost by neměl být vystaven přímému slunci, větru či dešti. Doporučuje se polostín a malá stříška.

Nejjednodušší způsob kompostování je “na hromadě”. Tuto hromadu  je nejlépe zajistí kompostéry zásobníkem který drží materiál pohromadě a zároveň zajišťuje díky svým větracím otvorům dostatečný přístup vzduchu a zároveň přímý kontakt s půdou.

Jak vybrat kompostér ?