Reklamace

Jak postupovat v případě reklamace

Pokazila se vám sekačka, praskla židle od zahradního nábytku nebo máte výrobní vadu na nějakém výrobku z našeho obchodu Hobbystore.cz? Nezoufejte, to se může stát a máte nárok na reklamaci zboží. S reklamací vám pomůžeme tak aby to pro vás byla hračka. Abychom vám celý proces reklamace co nejvíce usnadnili, máme připraven speciální reklamační protokol. Ten si podle potřeby uložte do vašeho počítače nebo vytiskněte a vyplňte, přiložte k reklamovanému zboží a pošlete na naši adresu (pokud nejsme dohodnuti jinak).  

Nejrychlejšího vyřízení reklamace dosáhnete reklamováním zboží přímo v autorizovaném servisu. Jejich seznam naleznete v návodu k použití, který je přiložen u zboží, popř. v záručním listě  je-li ke zboží vydán, nebo na webu výrobce. 

V případě, že není možné uplatnit reklamaci přímo v autorizovaném servisu nebo chcete reklamaci uplatnit přímo u nás, můžete tak učinit následujícími způsoby:

 • Reklamaci můžete osobně předat na adrese naší kamenné provozovny
 • V případě, že se rozhodnete uplatnit svoji reklamaci přepravní společností, zašlete zboží na adresu kamenné provozovny
 • Reklamované zboží prosím nezasílejte v balíku "Na dobírku", takové zásilky nebudou převzaty

 Pár pravidel pro bezproblémové přijímání zboží na opravy:

 • Na servis nebo reklamaci posílejte zboží, které je bezchybně zabalené a zabezpečené tak, aby nemohlo být přepravou poškozené.
 • Zboží musí být dostatečně zabalené a už od pohledu nesmí  vykazovat známky poškození.
 • Zboží větších rozměrů jako např. benzínové sekačky, zahradní technika, zahradní nábytek, trampolíny, infrasauny je zapotřebí posílat na jednocestných a nebo na euro paletách. Prostřednictvím přepravců není vhodné posílat zboží tohoto charakteru volně ložené.
 • Každé zboží do servisu musí mít na obalu ve fóliové kapse jasně viditelný reklamační protokol s popisem závady. Nevkládejte protokol někam do krabice kde nebude na první pohled viditelný už na příjmu.

Při nerespektování výše uvedeného, si vyhrazujeme právo nepřevzetí takové zásilky do servisu.

Ke každé reklamaci přistupujeme osobně, s maximální péčí a odpovědností, o výsledku reklamace vás budeme informovat do 30 dní. Celý proces reklamace se snažíme maximálně urychlit, tak abychom vaše reklamované blokovali co nejkratší dobu, většinu reklamací se snažíme vyřídit do 10 dní. Každé zboží je ale specifické a reklamaci posuzuje vždy výrobce nebo autorizovaný servis individuálně. 

Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace přiložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný záruční list (pokud byl u zboží přiložen).

V případě, že budete reklamovat zboží obtížnější na přepravu (zahradní stroje, zahradní nábytek apod.), prosíme nejdříve o specifikaci reklamace na reklamace@hobbystore.cz

Navrhneme nejlepší možný postup, případně vám pomůžeme se zajištěním přepravy.

Reklamace mechanického poškození :

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží.
Zásilku, která jeví známky poškození, prosím nepřebírejte.
Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo přímo nás.

 • Hobbystore.cz : oznamte na tel. 775 185 985
 • PPL : oznamte na tel. 844 775 775
 • Geis : oznamte na tel. 951 277 777

Pokud bylo zboží dodáno nekompletní, nebo neodpovídá objednanému typu, oznamte nám to prosím neprodleně na náš e-mail, nejdéle do 5ti dní od převzetí zboží.

____________________________________________________________________________

Níže jsme pro vás připravili formulář pro usnadnění reklamace, formulář si prosím zkopírujte do textového programu, vyplňte a vytiskněte.

 

Formulář pro reklamaci

Adresát:               COLORTON s.r.o.

IČ: 28101928

DIČ: CZ28101928

se sídlem: Tovární 196, 386 01 Strakonice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Českých Budějovicích, oddíl C,   vložka 17245 

kontaktní údaje: email: info@colorton.cz | telefon: +420 775 185 985

 

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

 

Datum:                                                                                                                        Podpis:

 
Seznam příloh:
 1. Faktura za objednané zboží č.
 
 
 
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme.